Contact us: info@techroifuel.com | +46 (0)520 21 13 10

  • Press Release
  • Press Release

Pressmeddelande 2015-11-05

Fouriertransform investerar i TechROi Fuel Systems AB, en systemleverantör specialiserad på lättviktstankar till fordonsindustrin


Efter transaktionen äger den nuvarande huvudägaren, TechROi AB, 45 procent och Fouriertransforms ägarandel kommer uppgå till 30 procent.

TechROi Fuel Systems är en oberoende leverantör med komplett systemkompetens från design/simulering, prototypframtagning och provning till produktion av lättviktstankar i rostfritt stål. Produkten bygger på en mycket konkurrenskraftig stålkvalitet och genomtänkt konstruktion, som är både lättare och mer kostnadseffektiv än dagens plastlösningar vid lägre volymer. Speciellt för trycksatta tankar för hybridfordon är TechROi Fuel Systems produkter mycket konkurrenskraftiga.

"TechROi Fuel Systems är ännu ett exempel på dåvarande Saab Automobiles djupa systemkompetens, där stora delar av personalen har sina rötter. Baserad på bolagets ledande utvecklings- och testkompetens av bränsletankar i rostfritt stål har TechROi Fuel Systems lyckats paketera och erbjuda ett attraktivt tjänste- och produktalternativ till fordonsindustrin. Helhetsåtagandet kring utveckling och provning och en produktion av en produkt som är både lättare och kostnadseffektivare har fått god respons på marknaden. Som en långsiktig och finansiellt stark ägare kan vi aktivt stödja TechROi Fuel Systems expansion och positionering som en stabil Tier-1 leverantör, dvs. en leverantör med direktleveranser till ledande fordonstillverkare globalt", säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.

Som en del av Fuel Systems kommersialiseringsprocess och för att möta kundernas efterfrågan, ska företaget nu investera i en ökad projektleveransorganisation och stärka upp på nyckelpositioner i bl.a. produktion och inköp. Vidare kommer kompletterande investeringar i produktionskapacitet och finansiering av rörelsekapital att krävas för att förbereda för redan tagna och nya produktionsordrar.

"TechROi Fuel Systems har lyckats sälja in viktiga utvecklings- och produktionsordrar som vi nu måste leverera med högsta möjliga kvalitet och inom tids-och kostnadsram. Vi är mycket glada över att ha fått Fouriertransform som ny partner i detta läge. En stabil ägare med ett långsiktigt perspektiv och industriell kompetens kommer att ge TechROi Fuel Systems goda möjligheter för bolagets expansion. Att kunna utnyttja den stora marknadspotentialen kräver riskkapital, något som Fouriertransform och andra investerare nu tillför. Vår vision är att vara en strategisk bränsletankspartner till fordonsindustrin, speciellt för hybridfordon och för bilmodeller med lägre volym", säger Tommy Christensen, VD för TechROi Fuel Systems AB.

Även Ekoväst Invest AB har investerat i bolaget. Ekoväst är ett bolag som investerar i små och medelstora företag i Värmland och Dalsland. ”TechROi Fuel Systems är därför ett intressant bolag som också medför nya arbetstillfällen i Bengtsfors” säger Kjell Ericsson, ordförande i Ekoväst Invest AB.

För ytterligare information:

Tommy Christensen, CEO, TechROi Fuel Systems AB, tel. +46 706 302616

Christian Zeuchner, Investment Director, Fouriertransform AB, tel. +46 733 269010

 

 

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se

 

TechROi Fuel Systems AB är en av mycket få svenskägda systemleverantörer inom fordonsindustrin, som på mycket kort tid och baserat på ny teknik, har etablerat sig som direktleverantör (Tier 1) till premiumtillverkare i Europa. Bolaget har sitt säte i Bengtsfors, där även produktionen finns. I Trollhättan utförs teknisk utveckling och prototypverksamhet.

 

 

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2015-03-31

Mångmiljonordrar till TechROi Group ger nya jobb i Trollhättan och Bengtsfors

Mångmiljonordrar till TechROi Group ger nya jobb i Trollhättan och Bengtsfors

- Vi har vunnit två viktiga affärer som tillsammans har ett värde på 95 miljoner kronor. De kommer i utvecklingsfasen att sysselsätta 10-15 personer i tre år, säger TechRoi Fuel Systems VD Tommy Christensen.

- Vi har i och med dessa affärer fått ett stort rekryteringsbehov, i första hand till utvecklingsavdelningen i Trollhättan, men senare även till fabriken i Bengtsfors.

TechROi Fuel Systems utvecklar och tillverkar världsmarknadens lättaste bränsletankar i rostfritt specialstål och har nu tecknat avtal dels med en av världens största bränsletankstillverkare, dels med ett europeiskt utvecklingsbolag.

Från 2018 kommer ett av avtalen att övergå i produktion vid företagets produktionsanläggning i Bengtsfors, som invigdes förra året.

TechROi Fuel Systems AB grundades 2012 av TechROi AB samt ingenjörer från tidigare SAAB Automobile. Teamet har lång erfarenhet av utveckling av olika bränslesystem, även vad gäller vägledning för andra systemleverantörer. Det är denna unika kompetens som har bidragit till att företaget nu fått en order från en av världens största bränsletankstillverkare, som vill komplettera sitt plasttanksutbud.

- Vår konstruktion är banbrytande bland annat ur miljösynpunkt eftersom den är gjord i ett rostfritt specialstål, till skillnad mot de traditionella plasttankarna. Förutom en viktsmässig fördel på uppemot 20 procent, och att den är 100 procentigt återvinningsbar, är den också prismässigt konkurrenskraftig, förklarar utvecklingschef Peter Britmer.

- Det andra avtalet gäller i en första fas produktutveckling hos ett av Europas största utvecklingsbolag, vilket också kan komma att generera ytterligare uppdrag på sikt, avslutar Britmer.

Fakta om TechROi Group Grundades 1991 och är baserat i Trollhättan/Göteborg och jobbar inom produktutveckling inklusive prototyptillverkning, provning och produktion.

Övriga bolag i gruppen förutom TechROi Fuel är TechROi Scandinavia ,TechROi Engineering och TechROi Logistics Retail Solutions

Frågor: Tommy Christensen, VD, TechROi Fuel Systems AB

tommy.christensen@techroifuel.com,

Tel: 0706-302616, www.techroifuel.com

Pressmeddelande 2013

TechROi Fuel Systems vinner utvecklingsuppdrag och föreläser på Tank Tech

TechROi Fuel Systems har nyligen tagit hem två ordrar på utvecklingsuppdrag av bränsletankar. Den första är till en utländsk biltillverkare där det förutom utveckling även ingår framtagning och produktion av prototyper. Dessa kommer att tillverkas i prototyplabbet i Trollhättan och första leverans är tänkt att ske under hösten.

Det andra uppdraget är åt NEVS, och är ett rent utvecklingsuppdrag av tanksystem.

”Jättepositivt för oss såklart och även för regionen, då det innebär flera nyanställningar både på ingenjörssidan och i våra labb. Vårt personalbehov kommer öka omgående och vi kommer även att behöva anlita en hel del konsulter” säger VD’n Tommy Christensen. ”Vi är väldigt glada över att det hamnar i Trollhättan eftersom det säkrar teknisk kompetens i regionen” tillägger Maria Bertilsson, Key Account Manager på företaget.

Ett utvecklingsuppdrag innebär i generella termer att genomföra en grundlig teknisk utredning av en produkt där man bland annat tittar på konstruktion, produktionsprocess, tidplan och kostnader.

Förutom de nya uppdragen har TechROi Fuel Systems i dagarna blivit utvalda att presentera sin nya revolutionerade teknik på den stora branschmässan Tank.Tech som går av stapeln i München senare i höst. ”Det känns väldigt spännande för oss att få vara med i ett sådant sammanhang, en riktig utmaning att presentera för alla OEM, Tier 1 och övriga intressenter” säger Maria Bertilsson.

Företagspresentation

TechROi Fuel Systems, som är en del av TechROi Group, är ett relativt nystartat företag som i spåren efter Saabs konkurs har tagit vara på kompetensen att utveckla bränsletankar för fordonsindustrin. Bolaget har sitt säte i Bengtsfors, där produktionen kommer att byggas upp. Utvecklingsavdelning samt lab och prototypverksamhet är dock baserade i Trollhättan. Företagets affärsidé är att utveckla, validera och producera egna bränsletankar utefter sitt eget framtagna koncept.  

Kontaktperson för vidare frågor:

VD Tommy Christensen, tommy.christensen@techroifuel.com,

Tel: 0520-47 60 01, www.techroifuel.com

Contact

TechROi Fuel Systems AB

Bengtsfors
Phone: +46 (0)531 58 62 00

Trollhättan
Phone: +46 (0)520 21 13 10
Fax: +46 (0)520 47 60 09
E-mail: info@techroifuel.com

Benoit Bouffard, Managing Director
benoi.bouffard@techroifuel.com
Phone:+46 (0)708 - 10 14 67

Find us - Bengtsfors

Järngatan 16
666 31 Bengtsfors SWEDEN


Larger Map

Find us - Trollhättan

Kardanvägen 37, Hus 3
461 38 Trollhättan SWEDEN


Larger Map